Συνέδρια 2017 conferences
ICODL.png
International Conference on Open and Distance Learning, Athens, 24-26 Nov. 2017

FOSSCOMM_2017.png
FOSSCOMM (Free and Open Source Software Communities Meeting
10ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού. Χαροκόπειο, 4 & 5 Νοεμβρίου 2017

iscsic.png
1st International Symposium on Computer Science and Intelligent Control. Budapest, Hungary


OPTIMA17.png


pci17.png


educon17.png

Educon 2017 - Athens


Special Track "Teaching Information and Network Security"

http://www.educon-conference.org/educon2017/cfp_TINS.php

Educon_Logo2.png

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξης και Χρήσης των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»
etpe17.png

ecsm17.png


eccws17.png

ecel17.png

educon17.png

Previous years' activities