Καλώς ήρθατε ίκ 44 Τ-Η

Παρακαλώ ανεβάστε εδώ τις εργασίες σας έως 3 Ιαν. 2008.
Ο καθένας ας φτιάξη την σελίδα του ονομασμένη από το θέμα της εργασίας του, πατώντας αριστερά το [new page].
Πριν τα Φώτα θέλω να δω τις σελίδες όλων. ΑΑ

Καλά Χριστούγεννα,

δημιουργικό το νέον έτος 2008