ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

cloud4.png

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έντυπο πρότασης θέματος Δ.Ε.
Παρακαλούνται οι κκ δντές & συντονιστές Τομέων να συγκεντρώσουν τα θέματα του ΔΕΠ Τομέα τους.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Σχολή Ικάρων θα προκηρύξει προσεχώς θέσεις ΔΕΠ ν.407.
Βλ. www.haf.gr > Ανακοινώσεις

KEYWORDS=
wiki, T-H, FOSS, FLOSS, OSS, e-Learning, education, Linux, OpenCourseWare, LAMP, JOOMLA, Octave, bash tutorial, ACTA tools, Web authoring, Projects, Conferences, Open Source, Octave tutorial, Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικό Υλικό, ΕΛΛΑΚ, ΕΛ/ΛΑΚ, Συνέδρια, Τομέας ΗΥ
[[media type="custom" key="5654941"]]