ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ Τ-Η


  1. ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ Τ-Η

  2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


Το μάθημα των μικροεπεξεργαστών (μΕ) αποτελεί ένα βασικό μάθημα τεχνολογίας αιχμής για την ειδικότητα Τ-Η. Και αυτό γιατί οι μΕ εξελίσσονται διαρκώς και ιλιγγιωδώς στις μέρες μας, ενώ το PC έχει μπει σχεδόν σε κάθε σπίτι. Διδάσκεται στο Γ΄ έτος (100 ώρες). Το βιβλίο του μαθήματος έχει τίτλο “Εισαγωγή στα μικροϋπολογιστικά συστήματα” (εκδ. “Κλειδάριθμος” 2001).
Συνιστώμενα βιβλία για περαιτέρω μελέτη
1. “Μικροεπεξεργαστές - θεωρία και εφαρμογές”, Charles M. Gilmore, B’ έκδ., εκδ. “Τζιόλα” 1999 [Glencoe/Mac Graw-Hill 1996].
2. “Υλικό & λογισμικό μικροεπεξεργαστών” του καθ. ΕΜΠ, Κ. Πεκμεστζή (Εκδ. Συμμετρία).
3. “The 80386, 80486 & Pentium microprocessors - Hardware, software & interfacing”, Walter Triebel, Prentice-Hall 1998 (ISBN 0-13-787730-7).
4. “The 80x86 IBM PC & compatible computers”, B’ εκδ., M. Ali Mazidi, J. Mazidi, Prentice-Hall 1998. (ISBN 0-13-758509-8).
5. “The 80x86 family”, B’ εκδ., J.Uffenbeck, Prentice-Hall 1997 (ISBN 0-13-571241-6).
6. “Intel microprocessors: Hardware, software & applications”, Γ’ έκδ., R.W. Goody, Mac Graw -Hill 1993, (ISBN 0-07-112515-9).
7. “PC - λειτουργία και επισκευή”, Κ. Φ. Ιμπραήμ, εκδ. “Τζιόλα” 2000.
8. “The indispensable PC hardware book”, Han-Peter Messmer, 4th ed., Addison-Wesley, 40€;
9. Ασκήσεις Μικροεπεξεργαστών Τομέα ΗΥ, έκδ. ΥΑΕ. 2007.
10. Προγραμματίζοντας τον μικροελεγκτή 8051», Myke Predko, εκδ. “Τζιόλα” 2000.
11. The 8051/8052 Microcontroller: Architecture, Assembly Language, and Hardware Interfacing (Paperback). Craig Steiner, 348 pages Publisher: Universal Publishers (August 30, 2005) ISBN-10: 1581124597, ISBN-13: 978-1581124590.

Συνιστώμενα περιοδικά για περαιτέρω μελέτη
1) Περιοδικό RAM (μηνιαίο): www.in.gr/ram
2) Περιοδικό “Computer για όλους” (μηνιαίο): www.cgomag.gr
3) Περιοδικό PC magazine, ελληνικό (μηνιαίο): www.pcmag.gr
4) Περιοδικό “Τεχνική Εκλογή”, (μηνιαίο): www.techline.gr
5) Περιοδικό “Ελέκτωρ” (μηνιαίο): www.elektor-electronics.co.uk
6) Περιοδικό Embedded Systems (μηνιαίο): www.es-mag.com
7) Περιοδικό "Total Haker" (σχεδόν μηνιαίο)

O προφορικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από εργασίες και πρόχειρο διαγώνισμα, ως εξής:

Πίνακας 1

Εργασία
Γ΄ έτος
Πρόχειρο διαγώνισμα
35%
Κοινές εργασίες
20%
Εργαστήριο μΕ
10%
Ελεύθερη εργασία
35%
Σύνολον
100%

Τα διαγωνίσματα προσπαθούν να καλλιεργήσουν την κριτική ικανότητα του Ικάρου, ο οποίος καλείται να αποφασίσει ποιά είναι η βέλτιστη λύση των προβλημάτων και ποιά η βέλτιστη σειρά λύσεως των ασκήσεων (αναλόγως των γνώσεών του), σε περιορισμένο χρόνο. Σημ: Όποιος πάρει πάνω από 85%, δικαιούται συστατική επιστολή. Σχετικές σελίδες από Morris-Mano για επανάληψη: 209-210 [3σε8], 370, 507, 522, 529, 532, 534, 566 [πλήρης αθροιστής /αφαιρέτης], 607 [φ/φ, latch].


Βάση
Κορυφή
Μάθημα μΕ
Αποθήκη