ΕΛ/ΛΑΚ

Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα


freedom-or-death.jpeg


Τι είναι το ΕΛΛΑΚ

Παρουσίαση: Εισαγωγή_στο_ΕΛΛΑΚ.pdf (38 διαφάνειες)

Η μεγαλύτερη συλλογή ΕΛΛΑΚ(sourceforge)

Προγράμματα ΕΛΛΑΚ ενσωματωμένα στο πρόγραμμα σπουδών Τ-Η: foss-courses


Πίνακας ισοδυναμίας κλειστών-ανοικτών λογισμικών


Kippo scripts

Ζήσε xωρίς Windoz!