Εκπαιδευτικά θέματα -- Educational


Educating the 21st Century’s Engineers and IT Professionals
Antonios Andreatos, Hellenic Air Force Academy, Greece
Chapter 9 in New Media Communication Skills for Engineers and IT Professionals: Trans-National and Trans-Cultural Demands, (pages 132-159)
http://www.igi-global.com/book/new-media-communication-skills-engineers/59719

Using Xcos as a Teaching Tool in a Simulation course March 2012

A web-based tool supporting ODL courses with OER
Proceedings of ICODL 2011

OER_in_intra-organisational_learning.pdf (ECEL 2011)
Proceedings: http://academic-conferences.org/pdfs/ECEL_2011-book-vol-1.pdf

TECHNOLOGICAL EVOLUTION AND PEDAGOGICAL RE-APPROACH TO EFFECTIVE
LEARNING USING GAMES WITHIN THE HELLENIC AIR FORCE ACADEMY [ICICTE 2009]

Abstract The educational policy of the Hellenic Air Force Academy (HAFA) is designed to implement the
standard of the Hellenic Air Force (HAF) officer. Our purpose is to specify and design a computer-
based war game in order to use it as a tool for: a) applying our educational policy; b) advancing the
professional training of the students of the HAFA; c) assessing the behaviour of future officers in
relation to the intended standard; and d) understanding and resolving applied ethical questions.
The game will also be used for professional informal continuing education in a distance learning[[educational#|Edit Widget]]
environment, for promoting cooperative learning and the development of virtual communities of
practice within HAF. Andreatos-Lekea.pdf. (2009)

Χρήση wiki στην εκπαίδευση

Χρήση wiki για την υποστήριξη Συνθετικών Εργασιών(2008)


Συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από ΗΥ σε πλαίσιο ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – Κριτική ανασκόπηση και μελέτη περίπτωσης. Α. Σ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ (ΕΑΠ) 2007 (in Greek).


e-Xaminer: Σύστημα αυτόματης και εξατομικευμένης εξέτασης και βαθμολόγησης
Α. Ανδρεάτος, Ν. Δούκας (5ο Συνέδριο ΕΤΠΕ. Θεσσ, Οκτ. 2006)

Μέθοδος συνθετικών εργασιών - Project-based learning [PBL]

Διδακτικές Προσεγγίσεις της Πληροφορικής στη Σχολή Ικάρων (2005)