Αγγλοελληνικό τεχνικό λεξιλόγιοA ===============B ===============C ===============D ===============


Data Link Layer – στο μοντέλο δικτύου OSI αποτελεί το δεύτερο στρώμα, το επίπεδο ζεύξης δεδομένων.


E ================

F ===============Firewall – τοίχος προστασίας το οποίο μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο λειτουργικό ή να υπάρχει ως ξεχωριστό λογισμικό κατασκευασμένο από άλλη εταιρία. Αυτό μπλοκάρει κάποιες εισόδους του υπολογιστή και δεν επιτρέπει την εισαγωγή και την εξαγωγή δεδομένων προς άλλους υπολογιστές μέσω αυτών.=

G ===============Gateway – ο υπολογιστής που στα δίκτυα είναι ο μόνος που επικοινωνεί με τα εξωτερικά δίκτυα.=

H ===============


=

I ================

J ================

K ================

L ===============


LAN (Local Area Network) - τοπικό δίκτυο
=

M ================

N ===============


Network Layer – Στο μοντέλο δικτύου OSI αποτελεί το τρίτο στρώμα, το επίπεδο δικτύου.
=

O ================

P ===============Physical Layer – στο μοντέλο δικτύων OSI αποτελεί το πρώτο στρώμα, το φυσικό επίπεδο


=

Q ===============


=

R ================

S ================

T ================

U ===============


=

V ================

W ================

X ================

Y ================

Z ===============