Κεφάλαιο 5ο


Κεφάλαιο 5ο


Ρυθμίσεις στο SuSE Linux.


Η διαδικασία της ρύθμισης του υπολογιστή με Linux μπορεί να χωριστεί στα ακόλουθα βήματα.
1. Γενική προετοιμασία Η/Υ
2. Απενεργοποίηση Firewall
3. Ενεργοποίηση της κάρτας δικτύου
4. Ρύθμιση του web browser (Mozilla Firefox)
5. Ρύθμιση του Samba
6. Προσθήκη του κοινόχρηστου εκτυπωτή
Μετά από μια τυπική διαδικασία εγκατάστασης του SuSE Linux 10.1 εγκαθιστούμε και τα πακέτα του Samba (εάν δεν το κάναμε κατά την εγκατάσταση). Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα μέσα από το Yast. Στη συνέχεια σε ένα command terminal γράφουμε

cd /
mkdir /pub
chmod 777 /pub

εδώ δημιουργήσαμε μια νέα διεύθυνση (/pub) και την κάναμε προσβάσιμη σε όλους με πλήρη δικαιώματα.

cd /etc/samba/
mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.cong.backup

εδώ μετακινήσαμε το παλιό smb.conf σε άλλο αρχείο για να το επαναφέρουμε σε περίπτωση που πάει κάτι πολύ στραβά.

touch smb.conf
vi smb.conf

Μέσα στο vi πατάμε το Insert κουμπί στο πληκτρολόγιο και γράφουμε:

[global]
workgroup = LAB
security = SHARE
netbios name = Linuxnote
[public]
path = /pub
read only = No
guest ok = Yes

Ακολούθως πατάμε Esc και μπαίνουμε στο command mode του vi και πληκτρολογούμε :x για να γράψουμε το αρχείο και να βγούμε από το vi.
Αφού επιστρέψαμε στο command terminal πληκτρολογούμε Ctrl-D για να επιστρέψουμε στο γραφικό περιβάλλον του Χ.


Firewall

Από εδώ ανοίγουμε το Yast. Θα αρχίσουμε με το να σβήσουμε το Firewall. Αυτό συνιστάτε μόνο σε πειραματικές διατάξεις και ποτέ σε δίκτυο που είναι ενωμένο με το Internet σε περιβάλλον εργασίας. Η ρύθμιση του Firewall είναι εκτός πεδίου αυτού του κειμένου. Για να απενεργοποιήσουμε το Firewall: Yast à Security and Users à Firewall
external image clip_image002.gif


Από το παράθυρο που εμφανίζεται διαλέγουμε Service Start àManually , και πατάμε Stop Firewall Now και Next
external image clip_image004.gif

Ethernet (NIC)

Το NIC (Network Interface Card) ρυθμίζεται μέσα από το Yast. Για να το κάνουμε αυτό: Yast àNetwork DevicesàNetwork Card.
external image clip_image006.jpg


Στο παράθυρο που εμφανίζεται

external image clip_image008.jpg


Διαλέγουμε User Controlled with Network Manager, και πατάμε Next.Στην επόμενη οθόνη διαλέγουμε το NIC μας (την Ethernet κάρτα δικτύου του υπολογιστή

external image clip_image010.gif


Εμείς διαλέξαμε το Fujitsu Siemens Ethernet
Μετά πατάμε Edit.
Στην οθόνη που εμφανίζεται διαλέγουμε το General tab και από εκεί απενεργοποιούμε το Firewall και στην επιλογή ενεργοποίησης της συσκευής διαλέγουμε «με την σύνδεση καλωδίου» on cable connect

external image clip_image012.gif


Μετά πάμε στο Address tab
external image clip_image014.gif


Εδώ καθορίζεται το IP της κάρτας Ethernet. Εμείς βάλαμε 192.168.0.2 και μάσκα υποδικτύου 255. 255. 255.0
Ακολούθως πατάμε Hostname and Name Server

external image clip_image016.gif


Πατάμε Accept και προχωράμε
external image clip_image018.gif


Εδώ γράφουμε το όνομα του υπολογιστή όπως θα φαίνεται αυτό στο δίκτυο. Εμείς βάλαμε linuxnote και στην ομάδα εργασίας (workgroup) lab. Αυτό πρέπει να είναι κοινό και με τον υπολογιστή με τα windows. Παρακάτω πατάμε ΟΚ και επιστρέφουμε στο προηγούμενο παράθυρο. Εκεί διαλέγουμε την επιλογή δρομολόγηση (routing).

external image clip_image020.gif


Στο πεδίο προεπιλεγμένος Δρομολογητής (Default Gateway) γράφουμε το ΙΡ του ClarkConnect (που είναι 192.168.0.1). Πατάμε ΟΚ και επιστρέφουμε στην προηγούμενη οθόνη.
external image clip_image014.gif


Πατάμε Next και τελειώνουμε. Η κάρτα δικτύου έχει πλέον ρυθμιστεί και τώρα πλέον μπορούμε να κάνουμε ping τον κάθε υπολογιστή από τους τρεις από οποιονδήποτε άλλο στο υποδίκτυο.


web browser

Στην συνέχεια πρέπει να ρυθμίσουμε την πρώτη εφαρμογή που θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ClarkConnect. Αυτή είναι ο περιηγητής του διαδικτύου (Mozilla Firefox). Ανοίγουμε τον Firefox.
external image clip_image022.jpg


Από εκεί διαλέγουμε Edit à Preferences
external image clip_image024.gifΕδώ διαλέγουμε τις επιλογές σύνδεσης (Connection Settings)

external image clip_image026.gif


Επιλέγουμε Manual proxy configuration και στο HTTP proxy γράφουμε το ΙΡ του daidalos.hafa.gr και στο Port γράφουμε 8080. μετά επιλέγουμε use this proxy for all protocols (να χρησιμοποιείτε το daidalos.hafa.gr για όλα τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιεί ο Mozilla Firefox).
Πατάμε OK και Close και διαλέγουμε μια ιστοσελίδα για να δοκιμάσουμε την σύνδεση. Πρέπει να έχουμε κάτι παρόμοιο με
external image clip_image028.gif


Σε αυτή τη φάση πετύχαμε να χρησιμοποιεί ο υπολογιστής που τρέχει linux να ενώνεται σε οποιοδήποτε υπολογιστή στο διαδίκτυο μέσω του ClarkConnect και ακολούθως μέσω του daidalos.hafa.gr.


Samba


Στη συνέχεια αφού έχει εγκατασταθεί και έγινε κοινόχρηστος ο εκτυπωτής στον υπολογιστή με Windows θα ρυθμίσουμε το linuxbox να μπορεί να τον χρησιμοποιεί. Για να γίνει αυτό πρέπει αρχικά να ρυθμίσουμε το samba και στη συνέχεια να εγκαταστήσουμε τον δικτυακό εκτυπωτή. Το samba χρησιμοποιείτε για να μπορούν υπολογιστές με Linux να μοιράζονται πόρους με υπολογιστές που τρέχουν Windows.
Επιστρέφουμε στο Yast και διαλέγουμε τις Network Services (υπηρεσίες δικτύου).
external image clip_image030.gif


Διαλέγουμε το Samba Server.
external image clip_image032.gif


Στο Start-Up tab, στο Service Start επιλέγουμε During Boot (εκκίνηση του Samba Server στην εκκίνηση του υπολογιστή. Ακολούθως πηγαίνουμε στο Shares tab
external image clip_image034.gif


Και δημιουργούμε ένα καινούριο share πατώντας Add..
external image clip_image036.gif


Ονομάζουμε το share( εδώ pubs), του δίνουμε μια σύντομη περιγραφή(εδώ public files), διαλέγουμε τη τοποθεσία του φακέλου(εδώ /pub), σβήνουμε το Read-only και πατάμε ΟΚ. Στη συνέχεια πάμε στο identity tab.
external image clip_image038.gif


Γράφουμε lab στο πεδίο του Workgroup (ομάδα εργασίας), επιλέγουμε Not a DC, και στο NetBIOS Hostname γράφουμε linuxnote (αυτό δεν χρησιμοποιείτε πουθενά από την εργασία αυτή).
Ακολούθως στα Advanced Settings à Expert Global Settings
external image clip_image040.gif


Οι ρυθμίσεις σας πρέπει να μοιάζουν με τις παραπάνω.
Μετά από το OK επιστρέφουμε στην προηγούμενη οθόνη και ξαναπατούμε OK. Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους του υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows


Ακολουθούν οι ρυθμίσεις για την εγκατάσταση του εκτυπωτή.

Επιστρέφουμε στο YastàHardware
external image clip_image042.gif


και διαλέγουμε Printer

external image clip_image044.gif


Πατάμε Add για να προσθέσουμε τον εκτυπωτή.

external image clip_image046.gif


Διαλέγουμε Network Printers

external image clip_image048.gif


και πατάμε Next

external image clip_image050.gif


Από τις επιλογές για εκτυπωτές δικτύου διαλέγουμε τον SMB Network Printer και πατάμε Next

external image clip_image052.gif


Εδώ αναφέρουμε σε ποιο Workgroup θέλουμε να ψάξουμε εκτυπωτή καθώς και σε ποιο υπολογιστή θα είναι αυτός. Εδώ εμείς γράψαμε lab και ο υπολογιστής plato. πατάμε Next.
Στη συνέχεια διαλέγουμε το μοντέλο του εκτυπωτή και τελειώνουμε με αυτή την οθόνη.
external image clip_image054.gif


Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο μέσω του Mozilla Firefox και να εκτυπώσουμε στον υπολογιστή με Windows μέσα από όποια εφαρμογή του Linux χρειαστεί.
Μετά από μια τυπική διαδικασία εγκατάστασης του SuSE Linux 10.1 εγκαθιστούμε και τα πακέτα του Samba (εάν δεν το κάναμε κατά την εγκατάσταση). Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα μέσα από το Yast. Στη συνέχεια σε ένα command terminal γράφουμε

cd /
mkdir /pub
chmod 777 /pub

εδώ δημιουργήσαμε μια νέα διεύθυνση (/pub) και την κάναμε προσβάσιμη σε όλους με πλήρη δικαιώματα.

cd /etc/samba/
mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.cong.backup

εδώ μετακινήσαμε το παλιό smb.conf σε άλλο αρχείο για να το επαναφέρουμε σε περίπτωση που πάει κάτι πολύ στραβά.

touch smb.conf
vi smb.conf

Μέσα στο vi πατάμε το Insert κουμπί στο πληκτρολόγιο και γράφουμε:

[global]
workgroup = LAB
security = SHARE
netbios name = Linuxnote
[public]
path = /pub
read only = No
guest ok = Yes

Ακολούθως πατάμε Esc και μπαίνουμε στο command mode του vi και πληκτρολογούμε :x για να γράψουμε το αρχείο και να βγούμε από το vi.
Αφού επιστρέψαμε στο command terminal πληκτρολογούμε Ctrl-D για να επιστρέψουμε στο γραφικό περιβάλλον του Χ.


Firewall

Από εδώ ανοίγουμε το Yast. Θα αρχίσουμε με το να σβήσουμε το Firewall. Αυτό συνιστάτε μόνο σε πειραματικές διατάξεις και ποτέ σε δίκτυο που είναι ενωμένο με το Internet σε περιβάλλον εργασίας. Η ρύθμιση του Firewall είναι εκτός πεδίου αυτού του κειμένου. Για να απενεργοποιήσουμε το Firewall: Yast à Security and Users à Firewall
external image clip_image002.gif


Από το παράθυρο που εμφανίζεται διαλέγουμε Service Start àManually , και πατάμε Stop Firewall Now και Next
external image clip_image004.gif

Ethernet (NIC)

Το NIC (Network Interface Card) ρυθμίζεται μέσα από το Yast. Για να το κάνουμε αυτό: Yast àNetwork DevicesàNetwork Card.
external image clip_image006.jpg


Στο παράθυρο που εμφανίζεται

external image clip_image008.jpg


Διαλέγουμε User Controlled with Network Manager, και πατάμε Next.Στην επόμενη οθόνη διαλέγουμε το NIC μας (την Ethernet κάρτα δικτύου του υπολογιστή

external image clip_image010.gif


Εμείς διαλέξαμε το Fujitsu Siemens Ethernet
Μετά πατάμε Edit.
Στην οθόνη που εμφανίζεται διαλέγουμε το General tab και από εκεί απενεργοποιούμε το Firewall και στην επιλογή ενεργοποίησης της συσκευής διαλέγουμε «με την σύνδεση καλωδίου» on cable connect

external image clip_image012.gif


Μετά πάμε στο Address tab
external image clip_image014.gif


Εδώ καθορίζεται το IP της κάρτας Ethernet. Εμείς βάλαμε 192.168.0.2 και μάσκα υποδικτύου 255. 255. 255.0
Ακολούθως πατάμε Hostname and Name Server

external image clip_image016.gif


Πατάμε Accept και προχωράμε
external image clip_image018.gif


Εδώ γράφουμε το όνομα του υπολογιστή όπως θα φαίνεται αυτό στο δίκτυο. Εμείς βάλαμε linuxnote και στην ομάδα εργασίας (workgroup) lab. Αυτό πρέπει να είναι κοινό και με τον υπολογιστή με τα windows. Παρακάτω πατάμε ΟΚ και επιστρέφουμε στο προηγούμενο παράθυρο. Εκεί διαλέγουμε την επιλογή δρομολόγηση (routing).

external image clip_image020.gif


Στο πεδίο προεπιλεγμένος Δρομολογητής (Default Gateway) γράφουμε το ΙΡ του ClarkConnect (που είναι 192.168.0.1). Πατάμε ΟΚ και επιστρέφουμε στην προηγούμενη οθόνη.
external image clip_image014.gif


Πατάμε Next και τελειώνουμε. Η κάρτα δικτύου έχει πλέον ρυθμιστεί και τώρα πλέον μπορούμε να κάνουμε ping τον κάθε υπολογιστή από τους τρεις από οποιονδήποτε άλλο στο υποδίκτυο.


web browser

Στην συνέχεια πρέπει να ρυθμίσουμε την πρώτη εφαρμογή που θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ClarkConnect. Αυτή είναι ο περιηγητής του διαδικτύου (Mozilla Firefox). Ανοίγουμε τον Firefox.
external image clip_image022.jpg


Από εκεί διαλέγουμε Edit à Preferences
external image clip_image024.gifΕδώ διαλέγουμε τις επιλογές σύνδεσης (Connection Settings)

external image clip_image026.gif


Επιλέγουμε Manual proxy configuration και στο HTTP proxy γράφουμε το ΙΡ του daidalos.hafa.gr και στο Port γράφουμε 8080. μετά επιλέγουμε use this proxy for all protocols (να χρησιμοποιείτε το daidalos.hafa.gr για όλα τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιεί ο Mozilla Firefox).
Πατάμε OK και Close και διαλέγουμε μια ιστοσελίδα για να δοκιμάσουμε την σύνδεση. Πρέπει να έχουμε κάτι παρόμοιο με
external image clip_image028.gif


Σε αυτή τη φάση πετύχαμε να χρησιμοποιεί ο υπολογιστής που τρέχει linux να ενώνεται σε οποιοδήποτε υπολογιστή στο διαδίκτυο μέσω του ClarkConnect και ακολούθως μέσω του daidalos.hafa.gr.


Samba


Στη συνέχεια αφού έχει εγκατασταθεί και έγινε κοινόχρηστος ο εκτυπωτής στον υπολογιστή με Windows θα ρυθμίσουμε το linuxbox να μπορεί να τον χρησιμοποιεί. Για να γίνει αυτό πρέπει αρχικά να ρυθμίσουμε το samba και στη συνέχεια να εγκαταστήσουμε τον δικτυακό εκτυπωτή. Το samba χρησιμοποιείτε για να μπορούν υπολογιστές με Linux να μοιράζονται πόρους με υπολογιστές που τρέχουν Windows.
Επιστρέφουμε στο Yast και διαλέγουμε τις Network Services (υπηρεσίες δικτύου).
external image clip_image030.gif


Διαλέγουμε το Samba Server.
external image clip_image032.gif


Στο Start-Up tab, στο Service Start επιλέγουμε During Boot (εκκίνηση του Samba Server στην εκκίνηση του υπολογιστή. Ακολούθως πηγαίνουμε στο Shares tab
external image clip_image034.gif


Και δημιουργούμε ένα καινούριο share πατώντας Add..
external image clip_image036.gif


Ονομάζουμε το share( εδώ pubs), του δίνουμε μια σύντομη περιγραφή(εδώ public files), διαλέγουμε τη τοποθεσία του φακέλου(εδώ /pub), σβήνουμε το Read-only και πατάμε ΟΚ. Στη συνέχεια πάμε στο identity tab.
external image clip_image038.gif


Γράφουμε lab στο πεδίο του Workgroup (ομάδα εργασίας), επιλέγουμε Not a DC, και στο NetBIOS Hostname γράφουμε linuxnote (αυτό δεν χρησιμοποιείτε πουθενά από την εργασία αυτή).
Ακολούθως στα Advanced Settings à Expert Global Settings
external image clip_image040.gif


Οι ρυθμίσεις σας πρέπει να μοιάζουν με τις παραπάνω.
Μετά από το OK επιστρέφουμε στην προηγούμενη οθόνη και ξαναπατούμε OK. Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους του υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows


Ακολουθούν οι ρυθμίσεις για την εγκατάσταση του εκτυπωτή.

Επιστρέφουμε στο YastàHardware
external image clip_image042.gif


και διαλέγουμε Printer

external image clip_image044.gif


Πατάμε Add για να προσθέσουμε τον εκτυπωτή.

external image clip_image046.gif


Διαλέγουμε Network Printers

external image clip_image048.gif


και πατάμε Next

external image clip_image050.gif


Από τις επιλογές για εκτυπωτές δικτύου διαλέγουμε τον SMB Network Printer και πατάμε Next

external image clip_image052.gif


Εδώ αναφέρουμε σε ποιο Workgroup θέλουμε να ψάξουμε εκτυπωτή καθώς και σε ποιο υπολογιστή θα είναι αυτός. Εδώ εμείς γράψαμε lab και ο υπολογιστής plato. πατάμε Next.
Στη συνέχεια διαλέγουμε το μοντέλο του εκτυπωτή και τελειώνουμε με αυτή την οθόνη.
external image clip_image054.gif


Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο μέσω του Mozilla Firefox και να εκτυπώσουμε στον υπολογιστή με Windows μέσα από όποια εφαρμογή του Linux χρειαστεί.