Συνέδρια 2010 Conferences


ECEL2010.png
9th European Conference on e-Learning
EE2010.png
7th WSEAS Conference on Engineering Education 2010
ICICTE2010.png
ICICTE2010.png
EELLAK_conf.png
Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 2010 - Greek FOSS conference 2010
FOSSCOMM3.png
3o Συνέδριο Κοινοτήτων Ελεύθερου Λογισμικού - 3rd Conference of Greek FOSS communities
foss4edu10.jpg
Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΛΑΚ στην Εκπαίδευση - 1st PanHellenic Conference on FOSS in Education


Home
Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΛΑΚ στην Εκπαίδευση