Ψηφιακά περιοδικά, e-journals, online journalsΠεριοδικά e-Learning

Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects
Εuropean Journal of Open and Distance Learning (EURODL)

Περιοδικά Λογισμικού

Free Software Magazine

Περιοδικά Λίνουξ

Linux Mag
Magaz, The Greek Linux Magazine