ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ * relative publicationsΔιδακτικές Προσεγγίσεις της Πληροφορικής στη Σχολή Ικάρων
3ο Συνέδριο Διδακτικής της Πληροφορικής. Κόρινθος, Οκτώβριος 2005.

Χρήση wiki για την υποστήριξη Συνθετικών Εργασιών
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής της Πληροφορικής. Πάτρα, Μάρτιος 2008.
http://www.ecedu.upatras.gr/didinfo/

WIKI SUPPORTING CONNECTIVISM PRINCIPLES
Accepted at EDEN Annual Conference, 2008. Lisbon, Portugal.